İLETİŞİM / CONTACT
   

Daha Büyük Görüntüle/ View Larger
    

ADRES /ADRESS:
Engelliler Araştırma ve Uygulama Müdürlüğü Van/TÜRKİYE

TELEFON /PHONE:
0090432 225 10 24-3301
0090432 225 10 24-3361

e-MAIL: cdp@yyu.edu.tr

Araş. Gör. Seda BAŞAR
e-mail: sedabasar86@gmail.com


Araş. Gör. Fatih ULUDAĞ
e-mail: fatihuludag@yyu.edu.tr


Araş. Gör. Kübra BAĞCI
e-mail: k.bagci@yyu.edu.tr


Araş. Gör. Asuman YILMAZ
e-mail: asumanduva@yyu.edu.tr
/TCYuzuncuYilUniversitesi

/HaberYYU

/YUZUNCUYILUNV

Adres:            Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN

Telefon:          +90 432 225 17 01-05 (Santral)

+90 432 225 10 91 (Öğrenci İşleri)

Belgegeçer:

+90 432 486 54 13