Çalıştay Programı PDF olarak TIKLAYINIZ18 NİSAN 2014 CUMA
08:00 - 09:00 Kahvaltı
09:30 - 10:00 YYU Konukevinden Şehir Merkezine Hareket
10:00 - 13:00 Çalışma Gruplarının Şehir Turu (Dışarıdan katılımlara Kapalıdır)
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 17:30 Çalışma Gruplarının Şehir Turu (Dışarıdan katılımlara Kapalıdır)
18:00 - 18:30 Akşam Yemeği
19 NİSAN 2014 CUMARTESİ
08:00 - 09:00 Kahvaltı
09:30 - 10:00 YYU Konukevinden VATSO’ya Hareket
10:00 - 11:00 Çalıştay Değerlendirme Toplantıları
Engelliler ve Eğitim (Protokol Salonu)
Engelliler ve Rehabilitasyon (Yönetim Kurulu Toplantı Salonu)
Engelliler ve Spor (Meclis Üyeleri Çalışma Salonu)
Engelliler ve Sanat
11:00 - 11:15 Çay – Kahve Arası
11:15 - 13:00 Çalıştay Değerlendirme Toplantısı  
                               Engelliler ve Eğitim (Protokol Salonu)
Engelliler ve Rehabilitasyon (Yönetim Kurulu Toplantı Salonu)
Engelliler ve Spor (Meclis Üyeleri Çalışma Salonu)
Engelliler ve Sanat
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:45   Çalıştay Değerlendirme Toplantıları
Engelliler ve Erişilebilirlik (Protokol Salonu)
Engelliler ve Sağlık ((Yönetim Kurulu Toplantı Salonu)
                              Engelliler ve Doğal Afetler (Meclis Üyeleri Çalışma Salonu)
Engelliler ve Hukuk
15:45 - 16:00 Çay – Kahve Arası
16:00 – 17:45 Çalıştay Değerlendirme Toplantıları
                              Engelliler ve Erişilebilirlik (Protokol Salonu)
Engelliler ve Sağlık ((Yönetim Kurulu Toplantı Salonu)
                              Engelliler ve Doğal Afetler (Meclis Üyeleri Çalışma Salonu)
Engelliler ve Hukuk
17:45 – 18:00 VATSO’dan YYU Hareket
18:00 - 18:30 Akşam Yemeği
20 NİSAN 2014 PAZAR
08:00 - 09:00 Kahvaltı
09:30 - 10:00 YYU Konukevinden VATSO’ya Hareket
10:00 - 10:10 Açılış (İstiklal Marşı – A.Gazi İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Korosu)
10:10 - 10:50 Protokol Konuşmaları (Tuşba Salonu)
Yrd. Doç.Dr. M. Zeki DUMAN –Çalıştayın Amacı ve Önemi -YYU Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Prof.Dr. Peyami BATTAL - Rektör
Hatice ÇOBAN - Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı
Aydın Nezih DOĞAN - Vali
10:50 – 12:50 Panel: Van’da Engelli Olmak
Fatma ARSLAN
Tuğba SAĞLAM
Özel Çocuk Anneleri
Elçin TAPAN
Hatice DOĞAN               
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
14:15 – 18:00 Sunumlar (Tuşba Salonu)
14:15 - 14:30 Esra BURCU – Türkiye’de Engelli Bireylerin Sosyolojik Görünümü
14:30 - 14:45 Musa SAĞLAM – Hacettepe Üniversitesi Örnekleminde Engellilik Konusunda Toplumun Farkındalılığını Artırmaya Yönelik Çalışmalar
14:45 - 15:00 Metin Şirin ZORKUL – Engelli Toplum Üzerine
15:00 - 15:15 Claire ÖZEL – Sürdürülebilir Etkin Sistemler
15:15 - 15:30 Çay – Kahve Arası
15:30 - 15:45 Emre TAŞGIN – Engelsiz Kampüs Projesi
15:45 - 16:00 Ayşe Sanem ŞAHLI -İskenderun ve Çevresinde Yaşayan Engelliler Koklear Kullanıcıları Aileleri ve Öğretmenlerine Yönelik Değerlendirme ve Eğitim Projesi
Ayşe Sanem ŞAHLI -İskenderun ve Çevresinde Yaşayan İşitme Engelli Bireylerin Odyolojik Sonuçlarının İncelenmesi
16:00 - 16:15 Aslıhan ÖZDEMİR – Engellerin Ötesinde
16:15 - 16:30 Murat ERUN -800 Kilometre Belgesel Filmi üzerine
16:30 - 16:45 Çay – Kahve Arası
16:45 - 17:00 Veysi TOPKAN – Engellilerin Başarısında Ebeveynlerin Rolü
17:00 - 17:15 Serkan KEMEÇ – Van Kenti Acil Sağlık Birimlerinin Mekansal Erişilebilirlik Durum Analizi
17:15 – 17:30 Şinasi EROL – Coğrafi Bilgi Sistemleri (CSI) Kullanılarak Engelli Vatandaşların Tespiti: Van Örneği
17:30-17:45 Metin KAYA –Van’da Özel Eğitim Hizmetleri
18:00 – 18:30 Akşam Yemeği
19:00-20:30 Murat ERUN - 800 Kilometre (Belgesel Film Gösterimi)
21 NİSAN 2014 PAZARTESİ
08:00 - 09:00 Kahvaltı
09:30 - 10:00 YYU Konukevinden VATSO’ya Hareket
10:00 - 18:00 Sunumlar (Tuşba Salonu)
10:00 - 10:15 Ayhan GÖKMEN – Erişilebilirlik
10:15 - 10:30 Fazıl TURGUT – Engellilerin Eğitiminde Ailelerin ve Kurumların Rolü
10:30 - 10:45 Mahbube AKAR – Sanatçı İmgeleminde Bedenin Varlığı
10:45 - 11:00 Kenan HAN – Engellileri Engellemeyelim
11:00 -11:15 Çay – Kahve Arası
11:15 – 11:30 Fatma TIRAK – Kendin Hisset
11:30 – 11:45 Osman TUTAL – Üniversite Yerleşkeleri ve Erişilebilirlik
11:45 – 12:00 Cumhur ASLAN -Engelli Çalışmaları ve Hareketlerinde Kurumsallaşma Sorunları
12:00 – 12:15        Zeynep SÜMER – Doğal Afetlerde özel Gereksinimi Olan Bireylere Yönelik Psiko-sosyal Destek Hizmetleri     
12:15 – 12:30 Kadriye BAKIRCI – Çalışma Yaşamında Engelliler: Dışlanmadan Eşitliğe
12:30 – 12:45 Mehmet ÜNEŞ – Dijital Engelsiz Kütüphane ve GEKOP
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
14:15 - 14:30 Albrecht Rohrmann – Planning Inclusive Communities
14:30 – 14:45 Matthias Kempf – Tools to Organize Planning Processes for PeopleWith Disabilities On The Local Level
14:45 – 15:00 Selim SEZER-Evliya Devrim DEMİR – Kırık Basamak (Kısa Film)
15:00 – 15:15 Melda GÜLEÇ – Yükseköğrenimde Akademik ve İdari Personelin Engelli Öğrencilerle Yaşadıkları Deneyimler
15:15 – 15:30 Çay-Kahve Arası
15:30 – 15:45 Olgun YILMAZ – Bilgiye Teknolojiye ve Kültür Sanata Erişim                        
15:45 – 16:00 Nilay Özeler KANAN – Doğal Çevrenin ve Yapılı Çevrenin Görme, İşitme ve Konuşma Engelli Eğitimindeki Rolü: Helen Keller Örneği
16:00 - 16:15 Hakan ORAKÇI – Engelli Erişilebilirliğinin Kentsel Tasarım Bağlamında İncelenmesi: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği
16:15 – 16:30 Orçun BERRAKÇAY – Otizmli Çocukların ve Gençlerin Müzik Aracılığıyla Sosyalleşmesi: İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu Örnek Olayı
16:30 – 16:45 Çay - Kahve Arası
16:45 – 17:00 Harun BIÇAKÇI – Engelli Politikasının Kamu Politika Belgeleri Işığında Analizi
17:00 – 17:15 Serpil SEVİMLİ – Van İli Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezindeki Çalışan Öğretmenlerin İş Doyumu Açısından Değerlendirilmesi
17:15 – 17:30 Erkan ALKAN – Köyleşen Kentlerimizde Engelli Çocukların İstismarı
17:30 – 17:45 Fuat TANHAN – Kurbağa Prens ve Prensesleri Anlamak Aracı Olarak Empati
18:00 – 18:30 Akşam Yemeği
10:00 - 18:00 Sunumlar (Protokol Salonu)
10:00 - 10:15 Sinan KILIÇ - Engellilik ve Arkeoloji Üzerine
10:15 - 10:30 Mustafa GÜLEN - Sanat, Kent ve Mimarlık
10:30 - 10:45 Gülcan AZİMLİ ÇİLİNGİR -Tıbbi Hataların Neden Olduğu Engellilik Hali: Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu
10:45 - 11:00 İlkay Dinç UYAROĞLU– Üniversite Yerleşkelerinde Eşit Katılım İçin Ulaşılabilirlik Planlaması
11:00 -11:15 Çay – Kahve Arası
11:15 – 11:30 Koray MİLANLIOĞLU – Merhamet Temelli Bakıştan Hak Odaklı Yaklaşıma Geçişin Özü: Engelliler Hakkındaki Yasal Düzenlemeler                    
11:30 – 11:45 Aysun YARALI AKKAYA – Ankara İl Merkezi Örneğinde Engellilik ve Yerel Yönetim İlişkisini STK Üzerinden Okumak
11:45 – 12:00 Yaşar SUBAŞI DİREK – YYU’ deki Binaların Engelliler İçin Uygunluğunun Yapısal Açıdan İncelenmesi
12:00 – 12:15           Cem ŞAKTANLI – Engelsiz Müzik Eğitimi   
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
14:15 - 14:30 Yelda MERT – Engelli Erişilebilirliğin Kentsel Tasarım Bağlamında İncelenmesi: YYU Örneği
14:30 – 14:45 Sedat BEKİROĞLU - Engellilerin Erişilebilirliği ve Mimar Adaylarının Yeterliliklerinin Araştırılması
14:45 – 15:00 Ebru KAMACI – Accesibility Of Disabled in Railways: The Case Of Kayseri Light- Rail System
15:00 – 15:15 Aysel MİLANLIOĞLU – Epilepsi Hastaları Sürücü Belgesi Alabilir mi?
15:15 – 15:30 Çay-Kahve Arası
15:30 – 15:45 Levent Ediz - Spinal Kord Yaralanması rehabilitasyonu sonrası topluma katılım
15:45 – 16:00 Mehmet Ata Gökalp -
16:00 - 16:15 Gülsevim EVSEL – Down Sendromu Engeli Vice Versa Eğitim Eşitsizliği
16:15 – 16:30 Mustafa TAŞKIN – Engellilere Yönelik Sosyal Devlet Uygulamaları
16:30 - 16:45 Sevil ALBAYRAK - Bir Sağlık Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Engellilere Yönelik Bilgi Ve Tutumu
16:45-17:00 Abdurahman MENGİ - Van İlinde Özel Eğitim Uygulamaları
18:00 – 18:30 Akşam Yemeği
22 NİSAN 2014 SALI
Gezi Programı
08:00 – 08:30 YYU Konukevinden Edremite Hareket
08:30 - 09:30 Van Kahvaltısı
09:30 – 10:00 Akdamar Adasına Hareket
10:00 – 12:00 Akdamar Adası
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
ÜCRET : 60 TL Katılmak isteyenlerin Kayıt Masasına isimlerini yazdırması rica olunur.


/TCYuzuncuYilUniversitesi

/HaberYYU

/YUZUNCUYILUNV

Adres:            Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN

Telefon:          +90 432 225 17 01-05 (Santral)

+90 432 225 10 91 (Öğrenci İşleri)

Belgegeçer:

+90 432 486 54 13