18 Nisan 2014
Çalışma Gruplarının Şehir Turları

19 Nisan 2014
Değerlendirme Toplantıları


20-21 Nisan 2014
Çalıştayın Açılışı ve Sunumlar

22 Nisan 2014
Gezi Programı

21 Mart 2014
Bildirilerin Son Gönderim Tarihi

28 Mart 2014
Kayıt Tarihi


/TCYuzuncuYilUniversitesi

/HaberYYU

/YUZUNCUYILUNV

Adres:            Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN

Telefon:          +90 432 225 17 01-05 (Santral)

+90 432 225 10 91 (Öğrenci İşleri)

Belgegeçer:

+90 432 486 54 13