ENGELLİLER ve DOĞAL AFETLER / DISABILITY and NATUREL DISASTER
   
Yrd.Doç.Dr.Onur KÖSE Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Zeynep Hatipoglu SÜMER

Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Ali Fuat KARAMAN İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, İl Müdür Yardımcısı
Cevdet CANBAZ AKUT Arama Kurtarma Derneği /td>
Göktuğ TAŞDELEN AKUT Arama Kurtarma Derneği /td>
Cafer GİYİK Van İl AFAD Müdürü

/TCYuzuncuYilUniversitesi

/HaberYYU

/YUZUNCUYILUNV

Adres:            Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN

Telefon:          +90 432 225 17 01-05 (Santral)

+90 432 225 10 91 (Öğrenci İşleri)

Belgegeçer:

+90 432 486 54 13