ENGELLİLER ve HUKUK /DISABILITY AND LAW
   

Prof.Dr.Kadriye BAKIRCI

Hacettepe Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Abdulmenaf TURAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Uzm.Dr.Yavuz HEKİMOĞLU Adli Tıp Uzmanı - Van
Doç Dr. Hilal ONUR İNCE Hacettepe Ü. - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yrd.Doç.Dr.Aysun YARALI AKKAYA YYÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğr.Gör. Koray MİLANLIOĞLU YYÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

/TCYuzuncuYilUniversitesi

/HaberYYU

/YUZUNCUYILUNV

Adres:            Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN

Telefon:          +90 432 225 17 01-05 (Santral)

+90 432 225 10 91 (Öğrenci İşleri)

Belgegeçer:

+90 432 486 54 13