ENGELLİLER ve SPOR / DISABILITY and SPORT
   

Prof. Dr. Cengiz ARSLAN

Fırat Üniversitesi BESYO

Yrd.Doç.Dr Mensure AYDIN

Karamürsel BESYO
Öğr. Gör. Zekiye ÖZKAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Aslan SİNİR Gençlik ve Spor İl Müdürü
   

/TCYuzuncuYilUniversitesi

/HaberYYU

/YUZUNCUYILUNV

Adres:            Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN

Telefon:          +90 432 225 17 01-05 (Santral)

+90 432 225 10 91 (Öğrenci İşleri)

Belgegeçer:

+90 432 486 54 13