ENGELLİLER ve EĞİTİM / DISABILITY AND EDUCATION
   

Prof.Dr.Ruhi Köse

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof.Dr.Esra Burcu

Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr.Musa Sağlam

Hacettepe Üniversitesi

Doç.Dr.Cumhur Aslan

Çanakkale Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Öğr.Gör.Claire Özel

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Fazıl Turgut

Abdurahman Gazi İşitme Engelliler İ.O.O

Abdurrahman Mengi

Van OÇEM Müdürü
Kıyasettin Kırekin İl Milli Eğitim Müdürü

Metin Kaya

Van RAM Müdürü

/TCYuzuncuYilUniversitesi

/HaberYYU

/YUZUNCUYILUNV

Adres:            Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN

Telefon:          +90 432 225 17 01-05 (Santral)

+90 432 225 10 91 (Öğrenci İşleri)

Belgegeçer:

+90 432 486 54 13